A A A A A

Stihove dana

Ivanu 7:37
Na posljednji, veliki dan blagdana Isus poviče mnoštvu: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije!