A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:66
Mnogi se učenici tada povuku i nisu ga više slijedili.