A A A A A

Stihove dana

Marku 9:30
Odlazeći iz toga kraja, putovali su Galilejom. Isus nije htio da ljudi saznaju da su ondje.