A A A A A

Stihove dana

Mateju 11:28
Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.