A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:14
Jer ako oprostite ljudima njihove pogreške, i vaš će nebeski Otac vama oprostiti.