A A A A A

Stihove dana

Ivanu 4:24
Bog je Duh i oni koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.”