A A A A A

Stihove dana

Mateju 7:12
“Činite drugima ono što biste htjeli da drugi čine vama. To je bit učenja cijeloga Zakona i Proroka.”