A A A A A

Stihove dana

Efežanima ๓:๑๒
U njemu možemo s pouzdanjem, kroz vjeru, slobodno pristupiti Bogu.