A A A A A

Stihove dana

Mateju 7:28
Kad je Isus završio govor, mnoštvo je bilo zaneseno njegovim učenjem