A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 17:4
Neki su povjerovali pa su se pridružili Pavlu i Sili. Obratilo se i mnogo pobožnih Grka te uglednih žena.