A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju ௪:௧௪
Ne zanemaruj duhovni dar koji si primio po proročanstvu i polaganjem ruku starješinskog zbora.