A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 5:5
Mladići, pokoravajte se starješinama. Svi služite jedni drugima ponizno jer “Bog se protivi oholima, ali poniznima daruje milost.”