A A A A A

Stihove dana

Efežanima 6:24
Neka je Božja milost sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista vječnom ljubavlju.