A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:23
Jer plaća za grijeh je smrt, a Božji je dar vječni život u našemu Gospodinu Isusu Kristu.