A A A A A

Stihove dana

1 Korinæanima 6:19
Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi