A A A A A

Stihove dana

Galaæanima ๖:๑๖
Neka su Božje milosrđe i mir sa svima onima koji žive premao tome načelu. Oni su Božji Izrael.