A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:15
Ali ne oprostite li vi drugima njihovih pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaše grijehe.