A A A A A

Stihove dana

Luki 5:31
Isus im odgovori: “Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima.