A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:30
Bog naših predaka uskrisio je Isusa, kojega ste smaknuli pribivši ga na križ.