A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:29
Ali Petar i apostoli odgovore: “Valja nam se pokoravati Bogu, a ne ljudima.