A A A A A

Stihove dana

Mateju 5:28
A ja vam kažem: Tko samo i pogleda ženu s požudom, već je u svojem srcu s njom počinio preljub.