A A A A A

Stihove dana

Hebrejima ๑๓:๗
Sjećajte se svojih starješina koji su vam govorili Božju riječ. Razmišljajući o tome kako su živjeli i umrli, pouzdajte se u Boga kao i oni.