A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:15
Pazite zato kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri.