A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 5:13
Napisah ovo vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život.