A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 5:12
Molimo vas, draga braćo, da poštujete svoje starješine u djelu Gospodnjem. Oni naporno rade među vama i opominju vas.