A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:9
Postupajte kao što ste naučili i čuli od mene i kao što ste mene vidjeli činiti, pa će Bog mira biti s vama.