A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 4:25
On je predan da umre za naše grijehe i podignut je od mrtvih da nas opravda pred Bogom.