A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:19
Ali, djeco moja! Zbog vas opet kao da osjećam porođajne boli koje neće prestati dok se Krist ne oblikuje u vama.