A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:13
Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu.