A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 4:12
Ni po kome drugome nema spasenja! Nema drugoga imena pod nebom po kojemu se ljudi mogu spasiti.”