A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:15
Krist je vidljiva slika nevidljivoga Boga, prvorođenac iznad svih stvorenja.