A A A A A

Stihove dana

2 Petrova ൧:൫
Zato se svim silama trudite primijeniti u životu te obećane blagodati. Neka vaša vjera urodi dobrotom, a dobrota znanjem.