A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 2:36
Neka dakle pouzdano znade sav Izrael da je Bog tog Isusa kojega ste raspeli učinio i Gospodinom i Mesijom!”