A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:17
Postojao je prije svega drugoga i održava sve što postoji.