A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:18
On je glava Crkve, koja je njegovo Tijelo. On je prvi od svih ustao od mrtvih, da u svemu bude prvi.