A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:13
Vi me zovete ‘Učiteljem’ i ‘Gospodinom’. Imate pravo! To i jesam.