A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 7:24
Bijedna li mene! Tko će me osloboditi od ovoga smrtonosnog tijela, od života u vlasti grijeha?