A A A A A

Stihove dana

Jakova 2:26
Kao što je tijelo bez duha mrtvo, mrtva je i vjera bez djela.