A A A A A

Stihove dana

Efežanima 2:9
Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti.