A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 6:6
Koji primaju pouku Božje riječi, trebali bi sva dobra dijeliti sa svojim učiteljem.