A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:15
Živjet ćemo istinoljubivo, u ljubavi, te postajati sve sličnijima Kristu, koji je glava Crkve, svojega Tijela.