A A A A A

Stihove dana

Ivanu 3:17
Jer Bog nije poslao svojega Sina na svijet da svijet osudi, nego da se svijet spasi po njemu.