A A A A A

Stihove dana

Ivanu 14:1
“Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!