A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 13:1
Budite poslušni vlastima jer ih je Bog postavio. Nema te vlasti koju nije Bog postavio.