A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 15:35
A Pavao i Barnaba ostanu u Antiohiji te su s mnogim drugima navješćivali i poučavali riječ Gospodnju.