A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 2:14
Ma što činili, ne prigovarajte i ne svađajte se