A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:4
To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.