A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 2:15
Doista, Božja je volja da svojim uzornim životima ušutkate bezumnike koji vas neosnovano optužuju.