A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 16:27
Bogu, koji je jedini mudar, neka je slava uvijeke po Kristu Isusu. Amen.