A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:15
Ne ljubite ovaj svijet ni ono što je u njemu. U onomu koji ljubi svijet nema Očeve ljubavi.